Image

+18 Sohbet

  • Yetişkin Sohbet
  • Sıcak Sohbet
  • Ateşli Sohbet
Giriş İçin Tıkla
Anasayfa Sohbet RadyoOtryggt anknutna verkar ha nago tendens att efterstrava ett medspelare som motsvarar

Saken da forsona upplevs saso bastant sam jakand samt den andra alskar att bliv bekraftad

deras inlarda modell utav hurda nagon anknytningsperson ar. Stundtals kan nago fornimmelse utav att ”kanna sig hemma” alternativ att ”komma boning” infinna sig sam det ar forsiktig att uttyda saken da kanslan sasom att karl befinner si i forsakran. Andock ”att dyka up hem” befinner sig ej detsamm sasom att finnas saker, alldenstund mangas boplats och ursprungsrelationer inte ager varit sakra. Det saso sker narvarand ar helt enkelt att ni kanner aterigen dig inom beteenden sam reaktioner saso ni upplevde sasom barnunge.

De soker hjalp hos sin partner nar de kanner bavan alternativ olagenhet. Den narvarande kanslomassiga tillgangligheten gor att relationerna blir mer jamlika, alldenstund bada kan besta sjalvstandiga sam meda karleksfulla samt omtanksamma til varandra. Det ar do verkliga handlingarna sam beteendena saso skapar anknytningsbandet sam emotione av intimitet samt kar-lek, och ej invarte fantasibilder av att lov ar nagot ”som bara finns dar”.

De letar mer eller mindre omedvetet efter nago partner som kan matta denna atr – en aptit som kan kannas sexuell skad saso mycket nog ar e behov utav forsakra. Darfor att deras forr erfarenheter at biff del bestatt av nagon oforutsagbar tillgang at forsakran sam konfirmatio blir det omedvetna antagandet att det befinner si sa relationer ser ut, och do soker partners som motsvarar dessa beteenden. Det kan medfora e jobbig alternativ klangigt upptradand sasom tillats omvand aterverkning samt ino stallet stoter da partnern. Partnerns gensvar okar oron for att inte ringa forsakran samt de negativa kanslorna forstarks, vilket leder at e annu mer klangigt eller invaderande uppforande. Otryggt ambivalenta overtolkar partnerns beteenden och kan vanligtvis betrakta de dar som evidens villi att karleken (tryggheten) inte befinner si sa hallfast saso den bo finnas. Ifall partnern till exempel borjar hanga mer tillsamman sina vanner kommer nago otrygg tvehagsen kompanjo att betrakta det sasom indikator villi att partnern inte alskar de dar. Radslan for att bliva overgiven bekraftar deras initiala standpunkt att hane ick kan lite kungen sin partners love.

Befinner si n ino stallet otryggt kringgaende anknuten kommer ni att hava storre skarpa villi sjalvbestammand dar dina egna behov kommer framst. Ni upplevs eftersom fran en kompanjon mycket saso sjalvupptagen alternativt att du enbart tanker pa sig solo. Det befinner sig ett blandverk att herre kan vara alldeles fri, skad i och med ni befinner sig mer kanslomassigt avstangd blir n icke lika paverkad fran negativa emotione ens inom laddade situationer sam kan emedan ge intrycket it att ni ej bryr dig alls.

De tv sjalv moter villi uppsyn mottagning far replikera pa fragan hurs de foll for varandra. Det utspela ideligen ifall att saken dar forena uppfattades sasom impulsi, livsbejakande, livfull och initiativrik under tiden saken da andra uppfattades saso malmedveten, stabil, stabil samt fridfull. Avhangig villi graden itu osaker koppling kan de sistnamnda egenskaperna vara sanna, skada dom skulle aven kunna handla ifall ett kanslomassigt kringgaend manniska saso alldeles spartanskt ick blir sarskilt affekterad fran emotione och saledes uppfattas som bastant 17 sanningar du lär dig genom att träffa någon från ett annat land och lugn.

Otryggt kluven anknutna romantiserar beredvilligt sex och blandar forbund sin kanslomassiga hunger tillsammans lov

Alltemellanat kallar mig dom har olika satten att uppfattas villi for tornet sam virvelvinden, darborta bagg lockas utav den andras egenskaper. Det leder borja at nago emotion utav att man kompletterar varandra. Skad nar tiden promenera och bekraftelsen alltmer uteblir fran den manniska som i sjalva verket ar kringgaend kommer ofrankomligen den mer ambivalent anknutna it dom att triggas. Det visar sig att den stabila personen i sjalva verket ar kanslo-undvikande sam ingalunda nagon for den kluven anknutna att skota handen. Besvikelsen ovan att partnern icke kan konfirmera kanslomassigt spar villi den principiell misstron sasom saken dar ambivalenta inneha ifall andra. Oron okar samt beteendet blir mer forpliktande, vilket kan begynna fosa saken dar otryggt undvikande da a relationen. Det saso namligen borja varenda nagon kalla till dragning blir med tiden orsaken till frustration, vilket leder at anklagelser och besvikelser av bada riktning.
Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?